Polska wersja English version 
Print this page

Zespół Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych

Zespół ZOSB

Zespół został założony w 2013 roku w wyniki realizacji projektu LIDER "Optymalizacja i równoważenie obciążenia w sieciach bezprzewodowych nowej generacji". Zespół prowadzi prace badawcze w zakresie analizy efektywności sieci bezprzewodowych, projektowania protokołów sieciowych i wsparcia w projektowaniu nowoczesnych rozwiązań dla sieci bezprzewodowych. Nasze prace koncentrują się na sieciach LTE oraz Internecie Rzeczy, a zwłaszcza sieci LP WAW, LoRa i NB IoT. W skład zespołu wchodzi 1 pracownik naukowy ze stopniem doktora i 4 doktorantów.

 
Zespół tworzą: Krzysztof Grochla, Paweł Foremski, Michał Gorawski, Konrad Połys i Mariusz Słabicki
 
Zespół prowadzi badania związane z analizą wydajności i modelowaniem sieci bezprzewodowych
 
Zespół realizuje projekty dofinansowane przez NCBiR i COST
 
ZOSB opublikował rezultaty prac na konferencjach międzynarodowych i w czasopismach