Print this page

Seminarium dla Kierowników lub Wykonawców Grantów 2008

Seminarium dla kierowników lub wykonawców grantów z zakresu informatyki, rozpoczynających się w 2007 r. lub pierwszej połowie roku 2008 oraz grantów kończących się w drugiej połowie 2008 r. i pierwszej połowie 2009 r.

Seminarium ZAKOPANE 2008 odbędzie się w terminie od dnia 10.12.2008 r. (środa, od kolacji ok. godz. 1900) do dnia 14.12.2008 r. (niedziela, do śniadania ) w:

DW "BANKOWIEC"

ul. Bulwary Słowackiego 14

34-500 Zakopane

Kierowników lub wykonawców grantów rozpoczynających się uprzejmie prosimy o prz-gotowanie 20 minutowych wystąpień, poświęconych syntetycznej informacji o przyjętych założeniach i spodziewanych wynikach badawczych swoich grantów.

Kierowników lub wykonawców grantów kończących się uprzejmie prosimy o przygotowanie 30 minutowych referatów podsumowujących wyniki uzyskane w grancie. Zapewniamy dostęp do komputera, rzutnika multimedialnego dla prezentacji komputerowej, rzutnika pisma, ekranu i tablicy. Uprzejmie prosimy o szybkie przesłanie e-mailem (danuta@iitis.gliwice.pl), krótkiego (1 strona) opracowania przygotowanego w edytorze Word, podsumowującego uzyskane wyniki lub przedstawiającego zamierzenia projektu. Teksty te umieścimy w biuletynie (materiały seminarium).

Wystąpienia uczestników Seminarium planujemy w sesjach przedpołudniowych i popołudniowych w dniach 11, 12 i 13 grudnia 2008 r. Przewidujemy też uroczystą kolację połączoną z dyskusją.Previous page: Program
Next page: Polish Teletraffic Symposium 2007