Polska wersja English version 
Print this page

Realizowane Projekty przez ZOSB

Zespół Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych realizuje lub uczestniczył w następujących projektach:

Dynamiczne środowisko komunikacji bezprzewodowej dla infrastruktury Internetu Rzeczy inteligentnych miast – Smart City IoT

Projekt realizowany w latach 2018-2021 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR, w konsorcjum z firmą AIUT Sp. z o.o.

Celem projektu jest opracowanie dynamicznego systemu komunikacji bezprzewodowej SCIoT z warstwą abstrakcji dla heterogenicznych układów komunikacyjnych i wykonawczych inteligentnych miast Smart City. SCIoT składa się więc z z modułów telekomunikacyjnych IoT pozwalających na zbieranie danych inteligentnych sensorów, interfejsów do infrastruktury pasywnej, mierników zużycia mediów oraz prostych układów sterowania w ramach infrastruktury inteligentnych miast, oraz systemu informatycznego zapewniającego dynamicznie zarządzalną, automatycznie konfigurowalną warstwę transportową na potrzeby Smart City. Równocześnie SCioT zapewnia warstwy bezpieczeństwa i autoryzacji, zarządzania jakością i efektywnością całej sieci, priorytetyzacją ruchu , zarządzania zmianą, narzędzia dla automatyzacji procesów obiektowych.

Projekt dotyczy systemu i narzędzi zapewniających dynamicznie zarządzane, automatycznie konfigurowalne środowisko komunikacji bezprzewodowej urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) na potrzeby Smart City. W szczególności, zostaną opracowane:
- moduł telekomunikacyjny do urządzeń IoT oraz mierników zużycia energii, który będzie mógł automatycznie przełączać się pomiędzy trybami pracy WAN (LoRa lub NB LTE) i lokalną
siecią mesh, w celu optymalizacji zużycia energii oraz zapewnienia komunikacji innym urządzeniom w pobliżu
- protokół sieciowy dedykowany dla rozwiązań IoT, zapewniający możliwość wymiany danych z innymi urządzeniami, zbieranie danych i monitorowanie stanu urządzeń, dynamiczne zarządzanie topologią sieci w celu optymalizacji zużycia energii i minimalizacji opóźnień w transmisji danych
- nowy typ nakładki na mierniki zużycia wody i energii, zapewniający wsparcie dla transmisji za pomocą standardów komunikacyjnych Internetu Rzeczy, takich jak LoRa oraz NB LTE
- model urządzenia zdefiniowany w oparciu o semantyki, umożliwiające integrację z różnymi urządzeniami działającymi w oparciu o protokół IP o koncepcję IoT
- procedury i mechanizmy bezpieczeństwa oparte o PKI i szyfrowanie z z co najmniej 256 bitowym kluczem (na urządzeniach o wystarczającej mocy obliczeniowej) oraz
128 bitowym kluczem (na urządzeniach o bardzo ograniczonych zasobach), zapewniające autentykację i autoryzację urządzeń i użytkowników
- system informatyczny łączący wszystkie w/w urządzenia w jeden spójnie działający system telekomunikacyjny i tworzący kompletną infrastrukturę telekomunikacyjną dla rozwiązań inteligentnego miasta Smart City z wykorzystaniem urządzeń połączonych do Internetu Rzeczy

 

Optymalizacja i równoważenie obciążenia w sieciach bezprzewodowych nowej generacji

Projekt LIDER realizowany w latach 2013 - 2016, o wartości 1,2 mln zł, finansowany przez NCBIR

Wzrost liczby urządzeń korzystających z bezprzewodowej transmisji danych i ilości przesyłanych danych powoduje występowanie przeciążeń w sieciach bezprzewodowych. Projekt odpowiada na ten problem i ma na celu zwiększenie wydajności sieci LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich budowy i utrzymania. W projekcie zostaną opracowane nowe algorytmy samooptymalizacji i równoważenia obciążenia dla sieci bezprzewodowych. Ich wprowadzenie pozwoli w znaczący sposób zwiększyć dostępne dla użytkowników przepustowość sieci poprzez zrównoważenie natężenia ruchu w stacjach bazowych i obniżenie kosztów rozbudowy sieci dzięki wykorzystaniu mechanizmów autokonfiguracji.

 COST IC1303 Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments (AAPELE)

The AAPELE mission was to promote interdisciplinary research on AAL, through the creation of a research and development community of scientists and entrepreneurs, focusing on AAL algorithms, architectures and platforms, having in view the advance of science in this area and the development of new and innovative solutions.

COST WiNeMO: Wireless Network of Moving Objects

Logo WINEMO

Project COST IC0906 na lata 2010 - 2014 finansowany przez European Cooperation in Science and Technology

Internet przyszłości będzie zawierał wiele komunikujących się ze sobą urządzeń, poruszających się wedle różnych ścieżek, używających różnych aplikacji i o zróżnicowanych możliwościach obliczeniowych. Głównym celem projektu WiNeMO jest rozszerzenie obecnego stanu wiedzy w zakresie sieci łączących poruszające się obiekty różnego typu, od komputerów do sensorów. Akcja WiNeMO koordynuje rozwój nowych algorytmów, mechanizmów, protokołów, modeli i narzędzi które ułatwią połączenie ruchomych obiektów w sieć.

Krzysztof Grochla jest członkiem komitetu zarządzającego (Management Committee) Akcji COST IC0906