Polska wersja English version 
Print this page

Optymalizacja i równoważenie obciążenia w sieciach bezprzewodowych nowej generacji

 NCBIR

 

Projekt finansowany w ramach programu LIDER na lata 2013 - 2015, o wartości 1 135 tyś zł, finansowany przez NCBIR

Celem projektu jest zwiększenie wydajności sieci bezprzewodowych LTE, WiFi i heterogenicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ich budowy i utrzymania poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów radiowych oraz automatyzację doboru parametrów pracy sieci.

Realizację projektu rozpoczęto w styczniu 2013 roku od budowy środowiska symulacji zdarzeń dyskretnych do analizy efektywności działania protokołów sieciowych w sieciach mobilnych. Przygotowano środowisko symulacyjne umożliwiające odzwierciedlenie lokalizacji klienta, przełączeń pomiędzy stacjami bazowymi i zarządzanie ich konfiguracją. W środowisku zaimplementowano działanie 3 wybranych protokołów zarządzania siecią.

Analiza wydajności pracy mobilnych sieci bezprzewodowych wymaga wiarygodnego odzwierciedlenia sposobu przemieszczania się użytkowników sieci. Dotychczas opracowane modele nie uwzględniały należycie dziennych i tygodniowych wzorców zachowań użytkowników, lecz koncentrowały się na cechach statystycznych ruchu osób. Opracowaliśmy nowy model mobilności: RLMM, który pozwala na zdefiniowanie cech użytkowników, jak np. czas pracy, dojazdy pomiędzy pracą i domem oraz aktywności społeczne. Opracowanie wiarygodnych modeli mobilności wymagało opracowania narzędzia do zbierania danych o poziomie sygnału i lokalizacji użytkownika sieci bezprzewodowej. Opracowano technologię śledzenia użytkownika i monitorowania jego aktywności przy bardzo małym zużyciu baterii telefonu.

W celu realizacji projektu stworzono nowy Zespół Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. Jego członkami są kierownik projektu oraz 3 doktorantów, w tym 2 nowo zatrudnionych. Realizacja projektu OLBIN pozwoliła na przyłączenie IITIS PAN do projektu COST WiNeMO (Wireless Networks of Moving Objects), w którym Krzysztof Grochla pełni rolę członka komitetu zarządzającego. W wyniku realizacji projektu dotychczas opublikowano 3 artykuły na konferencjach międzynarodowych, opisujące opracowany model mobilności i model symulacyjny przełączeń użytkowników.

W ramach projektu opublikowano:

  1. M. Gorawski, K. Grochla, Review of Mobility Models for Performance Evaluation of Wireless Networks, Man-Machine Interactions 3, 567-577,Springer International Publishing
  2. K. Grochla, K. Polys, Influence of the Handoff Threshold Hysteresis on Heterogeneous Wireless Network Performance, Proceedings of 7th International Working Conference HET-NETs 2013, Ilkley 2013
  3. M. Gorawski, K. Grochla, The Real-Life Mobility Model: RLMM, Proceedings of Second International Conference on Future Generation Communication Technologies, London, 2013
  4. K. Grochla, K. Polys, Simplified model of wireless network throughput changes resulting from client mobility, Proceedings of SIMUTools 2014, Lisbon 2014
  5. Giovanni Giambene, Tara Ali-Yahiya, Van Anh Le, Krzysztof Grochla, Konrad Połys, Resource Management and Cell Planning in LTE Systems in book “Wireless Networking for Moving Objects: Models, Approaches, Techniques, Protocols, Architectures, Tools, Applications and Service”, Springer LNCS 8611, 2014.
  6. Francisco Barcelo-Arroyo, Michal Gorawski, Krzysztof Grochla, Israel Martin-Escalona, Konrad Polys, Andrea G. Ribeiro, Rute Sofia, Enrica Zola: New Trends in Mobility Modelling and Handover Prediction, in book “Wireless Networking for Moving Objects: Models, Approaches, Techniques, Protocols, Architectures, Tools, Applications and Service”, Springer LNCS 8611, 2014.
  7. K. Połys, Wpływ Wielkości Histerezy Przełączeń na Przepustowość w Sieci LTE, Studia Informatica, Vol 35, No 3 (2014)
  8. P. Foremski, M. Gorawski, K. Grochla, Source Model of TCP Traffic in LTE Networks. In Information Sciences and Systems 2014 (pp. 125-135). Springer International Publishing
  9. M. Słabicki, K. Grochla, The Automatic Configuration of Transmit Power in LTE Networks Based on Throughput Estimation, 33rd International Performance Computing and Communications Conference
  10. M. Słabicki, K. Grochla, Performance Evaluation of SNMP, NETCONF and CWMP Management Protocols in Wireless Network, 4th International Conference on Electronics, Communications and Networks
  11. K. Połys, K. Grochla, Mobility Robustness in LTE Based on Automatic Neighbor Relation Table, Computer Networks, Springer International Publishing, 2015
  12. P. Foremski, K. Grochla, LTE or WiFi? Client-side Internet link selection for smartphones, Computer Networks, Springer International Publishing, 2015
  13. M. Slabicki, K. Grochla, Local Approach to Power Management in LTE Networks, 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2015
  14. M. Gorawski, K. Grochla, K. Połys, Variability of LTE Signal in Indoor Environment, Internet in the Information Society, 10th Scientific Conference, Dabrowa Gornicza 2015
 1. K. Grochla, K. Połys, Subcarrier Allocation for LTE Soft Frequency Reuse Based on Graph Colouring, Information Sciences and Systems 2015: 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2015), , Springer International Publishing, London 2015
 2. M. Słabicki, K. Grochla, Influence of the Management Protocols on the LTE Self-configuration Procedures’ Performance, Information Sciences and Systems 2015: 30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2015), Springer International Publishing, London 2015
 3. P. Foremski, K. Grochla, Demo: Wireless Link Selection on Smartphone: Throughput vs Battery Drain, Proceedings of the 21st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (Mobicom 2015), ACM, Paris 2015
 4. K. Grochla, M. Gorawski, K. Połys, Comparison of measurements and simulation model of indoor signal level variation in LTE networksEAI Endorsed Transactions on Future Internet 16(9): e2. ACM, 2015
 5. P. Foremski, M. Gorawski, K. Grochla, K. Polys. Energy-Efficient Crowdsensing of Human Mobility and Signal Levels in Cellular Networks. Sensors. 2015; 15(9):22060-22088.
 6. K. Grochla, K. Połys, Dobór parametrów mechanizmu zwielokrotnienia wykorzystania częstotliwości SFR w sieciach LTE, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2015), Kraków 2015
 7. P. Masek, J. Hosek, Y. Zakaria, D. Uhlir, V. Novotny, M. Slabicki, K. Grochla, "Experimental Evaluation of RAN Modelling in Indoor LTE Deployment," in Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2015 7th International Congress on, Brno 2015
 8. M. Slabicki, K. Grochla, "Performance Evaluation of CoAP, SNMP and NETCONF Protocols in Fog Computing Architecture", IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 2016
 9. K. Grochla, K. Połys, "Load balancing in LTE by Tx power adjustment", 23rd International Conference, CN 2016, Brunów, Poland, June 14-17, 2016, Proceedings. Gaj P., Kwiecień A., Stera P. (Eds.). CCIS Vol. 608, pp. 216-225, 2016
 10. P. Masek, M. Slabicki, J. Hosek, K. Grochla, Transmission Power Optimization in Live 3GPP LTE-A Indoor Deployment, in Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT), 2016 6th International Congress on, Lisbon 2016