Polska wersja English version 
Print this page

Skład Zespołu

W Zepole Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych pracują:

1. dr inż. Krzysztof Grochla - Google Scholar

Badacz i pasjonat sieci bezprzewodowych i protokołów sieciowych. W 2007 roku obronił pracę doktorską pt. Dobór parametrów mechanizmów kształowania ruchu protokołu IP. Od 2008 roku rozpoczął pracę w Proximetry Poland, gdzie stworzył i kierował komórkę badawczo-rozwojową i prowadził prace w 2 projektach międzynarodowych: EU-Mesh (7PR) i Smart Radio Link (inicjatywa Eureka) oraz 3 dużych projektach badawczych dofinansowanych przez PARP (PO IG) i NCBiR. Od 2013 roku kieruję Zespołem Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych w IITiS PAN, realizując prestiżowy grant LIDER. Został laureatem programu Top 500 Innovators i odbył 2 miesięczny staż na Stanford University. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji, indeks H=8 (wedle Google Scholar) lub H=6 (wedle Web of Science).

2. dr inż. Michał Gorawski - Google Scholar

Absolwent kierunku informatyka, oraz doktorant w Instytucie Informatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Główne obszary zainteresowań to indeksowanie danych przestrzenno-czasowych oraz balansowanie obciążeń w systemach rozproszonych hurtowni danych. Brał udział w projektach współfinansowanych w UE: „Śląski Klaster – Inteligentny system zarządzania transportem publicznym” oraz  „Model optymalizacji kosztów transportu Policji”. Od 2013 roku asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PAN w zespole Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych (ZOSB). Obecnie zajmuje się opracowaniem modeli mobilności dla ruchu w sieciach bezprzewodowych.  Współautor 4 artykułów w ramach ZOSB oraz współautor/autor ok 30 publikacji, z dziedziny Baz danych i Hurtowni Danych, indeks H=6 (Google Scholar), H=4 (ArnetMiner, AMiner) i H=4 (Web of Science, Scopus).

3. dr inż. Konrad Połys  - Google Scholar

Ukończył dwustopniowe studia na Politechnice Częstochowskiej o kierunku Informatyka, ze specjalizacją Sieci komputerowe i Sieciowe Technologie
Informacyjne. W 2012 roku obronił pracę magisterską pt. "Metody wdrożenia protokołu IPv6 z wykorzystaniem infrastruktury sieci IPv4". Od roku 2013
asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach, członek Zespołu Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych. Entuzjasta
nowych technologii, ukierunkowany na rozwój w dziedzinie administracji i budowy sieci komputerowych.

4. mgr inż. Paweł Foremski - Google Scholar

Absolwent Makrokierunku na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 2004-2010 współzałożyciel, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych ASN Sp. z o.o., lider m.in. projektów Lintrack, Miure, RadioOS. W roku 2011 obronił pracę magisterską pt. "Statystyczna klasyfikacja ruchu IP w czasie rzeczywistym w systemie operacyjnym Linux". Od roku 2012 Asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, kierownik grantu "Wielopoziomowa klasyfikacja ruchu w sieci Internet" - projekt Mutrics. Zainteresowania naukowe: klasyfikacja ruchu internetowego, systemy uczące się, sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe.
 

Alumni ZOSB:

1. dr inż. Mariusz Słabicki - Google Scholar

Absolwent kierunku Teleinformatyka na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2011 roku obronił pracę magisterską na temat protokołów routingu w bezprzewodowych sieciach sensorów. Od stycznia 2014 do grudnia 2017 asystent w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, członek Zespołu Optymalizacji Sieci Bezprzewodowych. W 2017 obronił doktorat z dziedziny Informatyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz odbył staż podoktorski w Aalto University, Helskinki. Od 2018 roku pracuje w Nokia Solutions and Networks.